Pettinellis

Pettinellis

$24.000

LADO A

A1 Hospital 4:28
A2 Niña (No se va a saber) 4:28
A3 Un hombre muerto en el ring 3:25
A4 A Go-Go 3:16
A5 Asesino bendito 3:45
A6 El Desquite 3:33
LADO B

B1 Anparax 2:45
B2 Cuando una madre llora 3:03
B3 Fidel 3:45
B4 Vas a ver 4:36
B5 No hables tanto 3:56
B6 Ch Bah Puta la güeá 2:36
B7 Himno Internacional del Liguria 2:48

Descripción

Pettinellis